Member List

KWUN TUNG MACHINERY ENGINEERING LIMITED

Mailing address: Tsuen Wan P.O. Box 22, N.T., Hong Kong

Contact person: Fung Kwun Wa

Tel: (852) 2472 0110 / 9487 1882  Fax: (852) 2472 0116

Email: crane@kwuntung.com.hk

Website: http://www.kwuntung.com.hk